kampanie

+ kampanie + identyfikacja + internet + POS + opakowania + wydawnictwa + fotografia + produkcja filmowa

kampanie

Kampania jest pewną sumą działań reklamowych, podzielonych między różne środki i formy przekazu, realizującą cele marketingowe takie jak wprowadzenie produktu na rynek, jego repozycjonowanie, podniesienie świadomości marki lub produktu czy po prostu wzrost jego sprzedaży. Dobrze przygotowana kampania pozwala osiągnąć założone cele przy optymalnym wykorzystaniu srodków finansowych.