Marka

Marka jest jednym z najistotniejszych elementów szeroko rozumianego produktu. To ona powoduje, że produkt X jest lubiany i wybierany częściej niż produkt Y, który może być niemal identyczny pod względem cech fizycznych, przeznaczenia czy walorów użytkowych. Marka różnicuje je bowiem bardzo silnie na poziomie psychologicznym czyli mówiąc wprost – w umysłach klientów. O jej znaczeniu może przekonywać fakt, iż najwyżej cenione marki stanowią niekiedy największą wartość firm, będących ich właścicielami. Korzyści ze stosowania marki są wielorakie: ułatwia ona identyfikację produktu, chroni prawnie jego specyficzne elementy przed imitacją, jej symbolika niesie z sobą pewne idee związane z jakością oraz użytecznością produktu i przywiązuje klientów do produktu. Marka umożliwia również pozycjonowanie produktu w wybranym segmencie rynku. Ten ostatni element jest niezwykle istotny, pozwala bowiem na kreowanie w profesjonalny sposób popytu na dany produkt i de facto sprzedaje go.

Przy kształtowaniu pożądanej pozycji należy pamiętać o kilku najważniejszych zasadach:
- należy komunikować właściwą rzecz, właściwej osobie i we właściwym momencie;
- istotne jest wybranie haseł i nazw łatwo penetrujących umysły klientów;
- ważne jest powtarzanie przekazywanego hasła w celu jego utrwalenia;
- korzystne jest bycie postrzeganym jako pierwszy przekazujący lansowaną ideę;
- nowe informacje muszą pozostawać w harmonii z aktualnym stanem umysłu klienta;
- warto stale mieć na uwadze fakt, iż ludzie widzą to, co chcą widzieć.

W procesie pozycjonowania marki należy zadać sobie kilka zasadniczych pytań:
- Jaką zajmujemy aktualnie pozycję na rynku?
- Jaką pozycję chcielibyśmy na nim zająć?
- Jaką strategię powinniśmy przyjąć?
- Czy mamy na to dość pieniędzy?
- Czy nasza reklama, wizerunek firmy i pracowników odpowiadają lansowanej pozycji na rynku?

Comments are closed.