opakowania

+ kampanie + identyfikacja + internet + POS + opakowania + wydawnictwa + fotografia + produkcja filmowa

opakowania

Są pierwszym a czasem podstawowym źródłem informacji o marce. Umiejętnie zaprojektowane kształtując jej pożądany wizerunek oraz dostarczają informacji o produkcie.