p o s

+ kampanie + identyfikacja + internet + POS + opakowania + wydawnictwa + fotografia + produkcja filmowa

p o s

POS ( Angielskie „Point of Sale” ) oznacza wszelkie nośniki reklamy skierowane do konkretnego klienta, nie będące reklamą w mass mediach. Broszury, foldery, katalogi, standy, hangery mogą stanowić uzupełnienie przekazu reklamowego z mediów bądź funkcjonować samoistnie jako wyłączny kanał docierania do konsumentów.